BỆNH NHÂN PHONG – 2020 – LEPROSY PATIENTS

Below is a poem that expresses the gratitude of Luong Truong Sinh, a leprosy patient who lives in this camp, dedicated to the kind hearts of all of our donors.

                  Noble Hearts

          Those who never think of leprosy,
          Because of their fear of infection, do not want to be near us.
          But the monks and nuns spread open their hearts,
          Giving gifts born from your kindness.
          What can we say,
          But to write a few lines here.
          What noble hearts they have,
          Compassionate love is immeasurable.
          Every year we are looking forward
          To the Lunar New Year to receive love.
          Love is immense and vast,
          The patients welcome love and cry in gratitude.
          Days and nights, they are fighting,
          With Hansen's disease.
          Suffering and resigned, groaning alone.
          Sincerely sympathetic are the monastics
          Who are always comforting and listening to us, sharing                         
      compassion.
          We wish the monastics eternal and immense integrity,
          They who have immeasurable noble hearts.

                 - Luong Truong Sinh

Dưới đây là bài thơ cảm tác niềm tri ân của bệnh nhân Lương Trường Sinh gửi tặng để đáp lại tấm lòng thiện tâm của quý phái đoàn
 
                TẤM LÒNG CAO QUÝ

        Mấy ai nghĩ đến bệnh phong,
        Vì sợ lây nhiễm, nên không muốn gần.
        Các Sư trải một tấm lòng,
        Tặng quà thăm hỏi ân cần quý thay.
        Chúng con biết nói gì đây,
        Chỉ xin ghi lại nơi đây mấy dòng.
        Cao quý thay, một tấm lòng,
        Từ bi bác ái, thật không bến bờ.
        Hàng năm chúng con mong chờ,
        Vào dịp Nguyên đán quý Sư tặng quà.
        Tình thương rộng lớn bao la,
        Bệnh nhân đón nhận, lệ nhòa tri ân.
        Ngày đêm chống chọi,
        Với vi khuẩn Hansen.
        Khổ đành cam chịu, xiết rên một mình,
        Quý Sư thông cảm chân tình
        An ủi, chia sẻ đến gần hỏi han,
        Tấm lòng cao quý vô vàn,
        Chúc Sư mãi mãi vẹn toàn nghĩa nhân.

               - Lương Trường Sinh

Web - Jan21&22- M.Bac 2
Web Quy Hoa Jan29.2021 (4)
Web - Jan21&22- M.Bac 3

On January 21 and 22, 2021, I and Venerable nuns visited and gave gifts to 500 leprosy patients in both  Quynh Luu centre in Nghe An province and Van Mon centre in Thai Binh province, North Vietnam.

The patients were ecstatic to see us. They said: "We thought it was difficult this year, you could not come. Now that we see you coming, we are so happy."

On January 29, 2021, the Venerables would visit and give gifts to leprosy patients at Quy Hoa camp, Quy Nhon city, and the 70 patients in Leprosy centre in Da Nang. These 70 patients previously lived offshore in the island, they were now relocated in the mainland.

On behalf of leprosy patients, we thank all our Buddhist friends, and benefactors for joining hands with us during this visit and offering gift packages.  I would like to send you some pictures for Dieu Lien to pass to our benefactors.

We wish our benefactors and Dieu Lien a lot of blessings.

Venerable Nhu Minh

Web - Jan21&22- M.Bac 1

Ngày 21 và 22 tháng 1 năm 2021, Quý Sư đã đi thăm và tặng quà cho 500 bệnh nhân ở trại Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An và trại Văn Môn tỉnh Thái Bình.
Các bệnh nhân rất vui, họ nói: “ Chúng con tưởng năm nay khó khăn, quý Sư không đến được, giờ thấy quý Sư về thăm, chúng con rất mừng”.
Tuần tới, ngày 29 tháng 1 năm 2021, quý Sư sẽ vào thăm và tặng quà cho các bệnh nhân phong ở trại Quy Hoà thành phố Quy Nhơn, và trại tập trung 70 bệnh nhân ở Đà Nẳng, 70 bệnh nhân này trước đây ở ngoài đảo này được chuyển vào đất liền.
Thay mặt các bênh nhân Phong, cảm ơn quý Đạo Hữu, Phật tử, quý vị ân nhân đã tiếp tay với quý Sư trong chuyến thăm và tặng quà này. Sư xin gửi một ít hình ảnh để Diệu Liên chuyển cho quý ân nhân xem.
Thân chúc Diệu Liên và quý vị ân nhân được nhiều an lành.
Thư sư
Như Minh

EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate