EOC main baner

tiengviet
sponsorship of disability, tien giang

NGUYỄN THANH NHỚ

ĐỖ QUỐC THÀNH

NGUYỄN THỊ DUNG

TẬT NGUYỀN TỨ CHÌ

BẠI LIỆT, TÂM THẦN

HUYNH THI NGỌC DUNG

TẬT NGUYỀN TRÊN XE LĂNG

THỜI KỲ UNG THƯ

HAI MẸ CON TẬT NGUYỀN

CO QUẮP TỨ CHÌ

LÊ THỊ HỒNG NGỌC

KHUYẾT THỊ

NGUYỄN THỊ LÀNH

CO QUẮP TỨ CHI

TÊ LIỆT HAI CHÂN

CO QUẮP TỨ CHI

KHUYẾT TẬT

EM KHÔNG ĐI ĐƯỢC

CỤT HAI TAY, EM PHẢI VIẾT BÀI HỌC BẰNG CHÂN