Larung Gar toan canh

TU VIỆN LARUNG GAR MONASTERY

Chanh Dien (3)

TU VIỆN SERA MEY MONASTERY

Baby Monks
B. Dzongkar 2016 resize
Keydong2014 (5)

TU VIỆN TASHI LHUNPO MONASTERY

TU VIỆN DZONGKA CHOEDE MONASTERY

TU VIỆN KEYDONG THUKCHE CHOELING NUNNERY

Click on picture to know details / Xin bấm vào hình để xem chi tiết

Sara Me

Trường Đại Học Phật Giáo Sara Mey nằm về phía Bắc Ấn Độ. Những câu chuyện vượt biên giới Tây Tạng, tìm tự do trên đất nước Ấn đã làm cảm động không biết bao nhiêu người. Các vị tu sĩ sau khi vượt biên giới đến được thiền viện, họ có nhiều khó khăn để ổn định cuộc sống sau những hãi hùng của chuyến vượt biên giới đầy cam go. Họ mơ ước được các nhà bảo trợ giúp đỡ để họ có cơ hội học hành và tu tập cho đến khi thành đạt. Họ sống đơn giản, chuyên tâm tu học và hành trì. Bên cạnh chương trình bảo trợ hàng năm cho người có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam, chúng ta có chương trình bảo trợ hàng năm cho quý sư Tây Tạng, Đây là những vị được lựa chọn kỷ càng từ các vị Thầy lớn và được xem là những đối tượng có tương lai cho nền Phật Giáo sau nầy. Họ là những hạt giống tốt có khả năng gieo mầm giáo Pháp cho hậu thế.

Mỗi năm, chúng ta cúng dường từ 120 đến 360 Cnd mỗi vị.

TU VIỆN TÂY TẠNG - TIBET MONASTERY

Tibetan monks lived there to practice and to take care of the sacred places as well. Buddhism in India would have been very poor and lifeless if Tibetan Buddhism had not participated in the religion activities. The misfortune which Tibetan Buddhism had to go through for the last 50 years brought up its glory: the revitalization and growing of a religion that had almost disappeared for a long time in India ... BUDDHA HAS NEVER DIED.

Phật giáo Ấn Độ nếu không có hình bóng và sự đóng góp của Phật giáo Tây Tạng thì e rằng sẽ rất nghèo nàn và buồn tẻ. Trong cái khổ nạn mà Phật Giáo Tây Tạng phải gánh chịu trong 50 năm qua, lại sinh ra được cái huy hoàng của nó, đó là sự chấn hưng và phát triển Phật Giáo trên đất nước Ấn vốn đã tàn rụi từ lâu .... Đức Phật Chưa Từng Nhập Diệt ..

Kính mời qúy vị vào nghe bản nhạc: ĐỪNG MẤT NIỀM TIN
The Forbidden Tibetan Song " NEVER LOSE THE LIGHT " by Serlha and Youlha

1 Gaden Jangtse 2020 (4)

TU VIỆN Gaden Jangtse MONASTERY

EOC Final edit 2

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn phòng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quý vị có thể giúp đỡ các chương trình khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương trình mà quý vị monag muốn. “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho quý ân nhân  trong lãnh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project. You can also donate on-line by Paypal. The Eyes of Compassion Relief Organization is a charity non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law. Any question please contact Eyes of Compassion

BD logo 4
ogcdc-logo2
donate